Những kết quả nghiên cứu mà bạn nhận được sẽ chính là nền tảng để bạn hình thành chủ đề, lập chương trình và dự toán ngân sách tổ chức sự kiện.Hình thành chủ đề, lập chương trình và dự toán ngân sách sự kiện
Chủ đề của sự kiện chịu sự ràng buộc và chi phối của mục đích và các yếu tố ảnh hưởng đến sự kiện. Chủ đề của sự kiện là cơ sở để phát triển, hình thành ý tưởng tổ chức và xây dựng tên gọi của sự kiện.
Lập chương trình hay kịch bản tổ chức sự kiện có nghĩa là bạn sẽ tạo ra một sự kiện trên giấy tờ. Kịch bản càng chi tiết, càng khả thi thì hiệu quả thành công sẽ càng cao.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
👉 Tổ chức sự kiện MTD
👉 Số 2/346 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội
👉 Hotline: (24/7/12/365): 0243.9999.246 - 096.9669.246