Thiết lập mục tiêu rõ ràng. Để hiểu xem bạn đã thực hiện động thái đúng đắn bạn cần phải có những mục tiêu thông min. Trong sự kiện này, bạn sẽ biết điều gì là quan trọng, và sau khi tổ chức sự kiện này bạn sẽ có thể để đo lường hiệu quả làm việc của bạn.

Chọn đúng người hợp tác, Hai người biết đóng góp và lắng nghe thường đủ cho một cuộc hợp với 600 đại biểu. Hãy tìm kiếm hai người như thế này.
Thực hiện kế hoạch Marketing của bạn. Marketing hỗn hợp thực sự là một khái niệm cũ nhưng ít nhất bạn cần chắc chắn rằng sự kiện của bạn cần 4P như thế nào?

- Mọi chi tiết xin liên hệ :
👉Tổ chức sự kiện MTD
👉Số 2/346 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội
👉Hotline: (24/7/12/365): 0243.9999.246 - 096.9669.246

View more the latest threads: